» ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ » Μουσική Παράσταση ( μια θάλασσα τραγούδια )

‘’ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ‘’

Μουσική Παράσταση

( μια θάλασσα τραγούδια )

Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Λευκάδας

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 ώρα: 21:00

Συμμετέχουν: Μουσικό Σύνολο Λευκάδας, Α. Σγουρόπουλος, Δ. Σγουροπούλου,

Βαλεντίνος Σταματέλος, Λ. Κατσούλης, Α. Καγκελάρης κ.α.

Ιόνιο, Κορσική, Κάτω Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κ.α.

Ετικέτες: